Bilgi & Satın Alma:

Tel: 0530 917 05 27

Eposta info@karagonler.net

Pelet Prina Nedir?

Zeytin yağı üretimi sırasında ortaya çıkan atık malzemeler arasında, zeytinin preslenmesi esnasında meydana gelen su, kabuk, çekirdek ve küçük parçalar bulunmaktadır. Bu atık malzemelere genel olarak prina adı verilmektedir. Geleneksel olarak, prina genellikle zeytin ağaçları için gübre olarak kullanılmaktadır. Ancak, son yıllarda, prina üzerinde yapılan çalışmalar, bu atık malzemenin çevre dostu bir enerji kaynağı olarak değerlendirilmesine olanak tanımıştır.

Pelet Prina, zeytin pirinasının özel bir işlemden geçirilerek sıkıştırılmasıyla elde edilen bir biyokütle yakıtı olan “Prina Peleti” olarak kullanılmaktadır. Bu peletler, düşük nem içeriğine sahip olmaları nedeniyle yüksek bir ısı değerine sahiptir ve özellikle ısıtma sistemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ayrıca, zeytin pirinasından üretilen peletler, diğer biyokütle yakıtlarına göre daha düşük karbon salınımına neden oldukları için çevre dostu bir enerji seçeneği sunmaktadır.

Bu yenilikçi yaklaşım, atık malzemelerin sadece çevreye zarar veren değil, aynı zamanda kullanılabilir ve sürdürülebilir enerji kaynaklarına dönüştürülebilecek potansiyele sahip olduğunu göstermektedir. Bu, zeytin yağı üretimi sürecinde ortaya çıkan atıkların çevresel etkilerini azaltmak ve enerji ihtiyaçlarını karşılamak için sürdürülebilir bir çözüm sunmaktadır.

Pelet Prina Yakıt Değerleri

Tablo 1.Değişik zeytinyağı üretim yöntemlerinden elde edilen ham pirinaların nem ve yağ yüzdeleri.

Yağ alma yöntemi

Nem (%)

Yağ (%)

Hidrolik pres

25-40

8.0-12.0

Süper pres

20-30

4.5-12.0

Santrifüjleme

38-60

1.8-6.0

Pirinanın bileşimi

Ham pirinanın(Alperujo)temel karakteristikleri tablo 1’ de gösterilmektedir[2].

Tablo 1. Ham Pirinanın(Alperujo) temel karakteristikleri

Parametreler

Miktar aralığı

Nem (%)

55.6-74.5

pH(suda)

4.86-6.45

Elektriksel iletkenlik (dSm-1)

0.88-4.76

0rganik madde (gKg-1)

848.9-976.0

Lignin (gKg-1)

323.0-556.5

Selüloz (gKg-1)

140.2-249.0

Hemiselüloz (gKg-1)

273.0-415.8

Toplam organik karbon (gKg-1)

495.0-539.2

Toplam Azot (gKg-1)

7.0-18.4

C/N oranı

28.2-72.9

Toplam yağ (gKg-1)

77.5-194.6

Suda çözülebilir karbonhidratlar (gKg-1)

12.9-164.0

Suda çözülebilir fenoller (gKg-1)

6.2-23.9

Fosfor (gKg-1)

0.7-2.2

Potasyum (gKg-1)

7.7-29.7

Kalsiyum (gKg-1)

1.7-9.2

Magnezyum (gKg-1)

0.7-3.8

Sodyum (gKg-1)

0.5-1.6

Demir (gKg-1)

78-1462

Bakır (gKg-1)

12-29

Mangan (gKg-1)

5-39

Çinko (gKg-1)

10-37

Pirinalar içinde bulunan yağ, hekzan ekstraksiyonu ile alınmakta ve yağsız pirina üretilmektedir. Yağlı pirina ve yağsız pirina örneklerinin analiz sonuçları tablo 2 ‘de verilmiştir.

Pirinanın kullanım alanları

Pirina hayvan yemi katkı maddesi olarak kullanılmaktadır.Besin değeri olarak 1.6 kg pirina 1 kg kepeğe karşılık gelmektedir.Toksik madde içermeyen ve organik madde içeriği yüksek olan kompostlanmış pirina bahçe bitkilerinin yetiştirilmesinde ve toprağın güçlendirilmesinde kullanılmıştır[4].Pirinadan fermantasyon yoluyla lipase enzimi elde edilmektedir.Hidroliz edildikten sonra destile edilerek aktif karbon ,metanol ve asetik asid elde edilmiştir[5].Pirinanın içerdiği yüksek lignin içeriği nedeniyle diğer biyokütlelere göre piroliz yoluyla aktif karbon elde edilmesinin daha uygun olduğu belirlenmiştir[6]. .Furfurol eldesinde de pirina kullanılmaktadır.Türkiye’de yağı alınmış pirina sadece yakıt olarak kullanılmaktadır.

Pirinanın yakıt olarak kullanımı

Dünya zeytinyağı üretiminde İspanya ,İtalya ve Yunanistan’ın ardından gelen ülkemizde biyokütle sınıfına giren pirinanın yakıt olarak değerlendirilmesi için 3 temel kurala uyulması gerekmektedir.Pirinanın elementer analizinin belirlenmesi,yakılacağı sistemlerin özellikleri,yakıtın yakılması durumunda baca gazı kirleticilerinin belirli sınırlar arasında olması gerekmektedir [7].

Pirinanın yakıt olarak kullanılması durumunda elementel analizinin ne olacağı tablo 4 ‘de gösterilmiştir.

Tablo 4.Yakıt olarak kullanılacak pirinanın özellikleri

 

Parametreler

 

Nem %

20

Kül %

2.97

Yağ %

2.5

Uçucu madde %

72

Karbon %

45.3

Oksijen %

27.6

Hidrojen %

5.9

Azot %

1.85

Toplam kükürt %

0.15

Alt ısıl değeri Kcal/kg

4480

Üst ısıl değeri Kcal/kg

4847

 

Karagönler Zeytinyağı - Pelet Prina

Firmamız 1995 yılında kurulmuş olup ilk zamanlarda zeytinyağı işleme tesisi olarak faaliyet göstermekteydi. Yıllarca bu sektörde profesyonelce faaliyet gösterdikten sonra, bölgemizin ihtiyacı doğrultusunda faaliyet alanını genişletmek ve büyütmek için yeni yatırımlara yönelerek mevcut kapasiteyi artırmak amacıyla son teknolojiye sahip donanım ve makineler eşliğinde Avrupa Birliği standartlarına uygun prina yağı imalatı ve ısınma-sanayi amaçlı prina peletleme ve prina odunu üretimi yapan ekstraksiyon tesisi olarak faaliyetine devam etmektedir.

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Formu doldurun, size en kısa süre içerisinde dönüş yapacağız.